LA OCA

C/Parellades 41, Sitges

Tel: 938 94 79 36

restaurantelaocasitges.com/carta-restaurante

Cuina tradicional i de mercat

P/M: €€

C/Parellades 41, Sitges
Tel: 938 94 79 36
www.restaurantelaocasitges.com
Cuina tradicional i de mercat
P/M: €€