RESTAURANT ARRELS

C\Sant Josep 14, Els Monjos
Tel: 938 981 031
www.arrels.cat

C/ Sant Josep 14, Els Monjos
Tel: 938 981 031
www.arrels.cat